• Show More Brands

Archives for security heartbeat

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình tính năng Security Heartbeat

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình tính năng Security Heartbeat, tính năng này sẽ giúp hệ thống tự phản ứng và xử lý khi có sự cố xảy ra trong hệ thống mạng, giúp người quản trị tiết kiệm được thời gian xử lý sự cố cũng như tránh…