Sophos XG 115 vs Fortinet Fortigate FG-61E

Sophos XG 115 và Fortigate 60E thường sử dụng cho văn phòng nhỏ hoặc chi nhánh với khoảng 10-20 người dùng.

Nhiều tính năng khác biệt giữa hai thiết bị, nhưng những điểm mà người sử dụng cần quan tâm là thông số kỹ thuật, tính năng bảo mật, và hiệu suất hoạt động sau khi bật các tính năng bảo mật.

Việc ghi log và báo cáo cũng là điểm cần quan tâm, cần kiểm tra dung lượng đĩa cứng tích hợp sẵn và giao diện báo cáo trước khi chọn mua.

Performance

 • Sophos XG 115Fortinet Fortigate FG-61E
 • Firewall throughput
  3.5 Gbps 3 Gbps
 • IPS throughput
  900 Mbps 400 Mbps
 • VPN throughput
  350 Mbps 2 Gbps
 • New connections/sec
  27,500 30,000
 • Concurrent connections
  6,000,000 1,300,000

Physical interfaces

 • Sophos XG 115Fortinet Fortigate FG-61E
 • Ethernet interfaces
  4 GE cooper 10 x GE RJ45
 • Storage
  integrated SSD 128 GB
 • I/O ports
  2 x USB 2.0 | 1 x COM (RJ45) | 1 x VGA 1 Console (RJ45) / 1 USB
 • Power supply
  External auto ranging DC:12V, 100-240VAC, 24W@50-60 Hz 100 - 240VAC

Physical specifications

 • Sophos XG 115Fortinet Fortigate FG-61E
 • Mounting
  Rackmount kit available (to be ordered separately) 0
 • Dimensions Width x Depth x Height
  225 x 150 x 44 mm | 8.86 x 5.91 x 1.73 inches 1.5 x 8.5 x 6.3 inches
 • Weight
  1.19 kg | 2.62 lbs (unpacked) | 2.185 kg / 4.82 lbs (packed) 1.9 lbs (0.9 kg)