• Show More Brands
Home / Hướng dẫn cấu hình phần mềm Zabbix / Hướng dẫn tích hợp Zabbix vào Grafana

Hướng dẫn tích hợp Zabbix vào Grafana

Overview

Grafana là công cụ hiển thị biểu đồ monitor phổ biến. Grafana có thể xử lý được rất nhiều dạng dữ liệu trả về của phần monitor Zabbix. Grafana còn có nhiều tính năng khác hữu ích phục vụ cho việc monitor

Sơ đồ

Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau:

Hướng dẫn cấu hình

 • Cài đặt Grafana trên CentOS 7
 • Tải về gói cài đặt
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-6.4.4-1.x86_64.rpm
 • Giải nén gói cài đặt
sudo yum localinstall grafana-6.4.4-1.x86_64.rpm
 • Cài đặt Grafana
sudo yum install grafana
 • Khởi động dịch vụ Grafana
sudo yum install grafana
sudo /sbin/chkconfig --add grafana-server
 • Truy cập vào giao diện web quản trị của Grafana theo địa chỉ http://ip_grafana:3000
 • Port mặc định là 3000
 • Add Zabbix vào Grafana
 • Nhấn vào icon Setting (hình bánh răng) -> Chọn mục Plugins
 • Tìm và chọn Zabbix
 • Enable Zabbix trên Grafana lên
 • Chọn icon Settings -> Chọn Data Sources
 • Nhấn Add data source
 • Chọn Zabbix
 • Ở mục URL: Nhập http://IP_Zabbix_Server/zabbix/api_jsonrpc.php
 • Ở mục Username: Sử dụng tài khoản Admin của Zabbix
 • Ở mục Password: Sử dụng tài khoản Admin của Zabbix
 • Ở mục Zabbix version: Chọn version tương ứng với Zabbix Server
 • Test kết nối thành công
 • Import template vào để quan sát biểu đồ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of