• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình phần mềm Zecurion"

Archives

Hướng dẫn cấu hình cấm upload lên Google Drive trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình cấm người dùng upload các dữ liệu nhạy cảm lên Google Drive để làm thất thoát dữ liệu của công ty trên hệ thống Zecurion DLP Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ thống Zecurion Server bằng tài khoản Admin Vào DLP -> Đi đến Policy -> Ở mục Content -> Nhấn + để tạo 1 content policy Đặt tên policy là Block upload GG Drive Tick ở mục Policy enabled Ở mục Channel: Chọn Internet Ở mục Conditions: Tạo web service là google, incident type là file uploaded và direction là outgoing Ở mục Actions Ở mục Access: Chọn Deny Ở mục Create incident: Chọn Low, Severity, High severity theo ý muốn của bạn Ở…

Hướng dẫn tạo task tự động clear incident trên Zecurion Server

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình task tự động clear incident trên Zecurion Server để giảm thiểu dung lượng cho hệ thống database lưu report của doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ thống Zecurion Server bằng tài khoản Admin Vào mục REPORTS -> Chọn mục Settings -> Chọn Task manager Chọn Delete incident Ở mục Database: Chọn database mà bạn muốn clear incident (ở đây mình chọn Main vì chỉ có 1 database) Ở mục Severity: Chọn All hoặc chọn loại incident mà bạn muốn clear Ở mục Status: Chọn All hoặc chọn option mà bạn muốn Ở mục Type: Chọn All hoặc chọn option mà bạn muốn Ở mục Age: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn clear…

Hướng dẫn cấu hình Quarantine Email trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình giúp cho quản trị viên có thể quarantine những email có nguy cơ gây thất thoát dữ liệu của công ty. Khi quarantine email thì quản trị viên có thể đọc được nội dung của email và quyết định có cho email ra khỏi hệ thống mạng của công ty hay không Tính năng chỉ sử dụng cho hệ thống email nội bộ (có Email Server bên trong) Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Xây dựng hệ thống Mail nội bộ (Email server của nội bộ hoặc dựng hệ thống email relay và email gateway) Cài thêm module Zecurion Traffic Control trên DLP Server Cài Outlook trên máy Client…

Hướng dẫn cấu hình monitor hành động chụp màn hình của người dùng trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình để monitor hành động màn hình của người dùng trong mạng trên Zecurion DLP để giảm thiểu khả năng chống thất thoát dữ liệu của doanh nghiệp Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion DLP Server bằng tài khoản quản trị Ở mục DLP -> Vào Policies -> Chọn mục Device control nhấn vào icon + để thêm 1 Device control policy Đặt tên cho policy Tick chọn Policy enabled Ở mục Channel: Chọn Clipboard Ở mục Conditions: Tạo conditions với user thuộc AD group Ở mục Actions, nhấn vào icon + để thêm Create incident để ghi log -> Chọn Low, Medium, High severity…

Hướng dẫn cấu hình Zecurion DLP tự động chụp màn hình có điều kiện

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình cho hệ thống Zecurion DLP tự động chụp màn hình của người dùng khi họ vi phạm chính sách policy của doanh nghiệp, giúp giám sát được hoạt động đáng nghi của người dùng để đảm bảo an toàn phòng chống thất thoát dữ liệu Sơ đồ Bài viết được viết theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion DLP bằng tài khoản quản trị Ở mục DLP -> Chọn Policies -> Tại mục Device Control -> Nhấn vào icon + để thêm 1 Device Control Đặt tên cho policy Tick vào phần Policy enabled Ở mục Devices: Chọn Screen Ở mục Conditions: Ta chọn điều kiện để Zecurion chụp màn hình (ở…

Hướng dẫn cấu hình chỉ cho phép chép dữ liệu từ USB vào máy tính nhưng không cho phép chép ra trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng bảo mật cho hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp bằng cách chỉ cho phép copy dữ liệu từ USB sang máy tính nhưng không cho phép chép ra trên Zecurion DLP. Tính năng này giúp nâng cao sự an toàn và chống thất thoát dữ liệu cho doanh nghiệp Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ thống Zecurion DLP bằng tài khoản quản trị Vào phần DLP -> Ở phần Policies -> Ở mục Device control -> Nhấn icon + để thêm 1 Device control policy Đặt tên policy Tick vào mục Policy enabled Ở mục Device -> Chọn Typical dsevices -> Chọn…

Hướng dẫn cấu hình chặn ứng dụng game trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình chặn các ứng dụng trên Zecurion DLP để ngăn người dùng trong hệ thống mạng doanh nghiệp sao lãng công việc, giúp tập trung vào công việc hơn Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion DLP Server bằng tài khoản quản trị Vào DLP -> Chọn Policies -> Chọn mục Appication control -> Nhấn icon + để thêm 1 Application control policy Đặt tên cho policy Tick vào Policy enabled Ở mục Applications -> Nhấn icon + để chọn danh mục game -> Nhấn Save Bạn có thể xem trong danh mục game có những loại game gì -> Vào Reference tools -> Application ->…

Hướng dẫn cấu hình chặn gửi database file và encrypted file trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình chặn gửi những tệp tin quan trọng cần được bảo mật của doanh nghiệp ra ngoài Internet, giúp cho dữ liệu được toàn vẹn và không bị thất thoát Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ thống Zecurion DLP Server bằng tài khoản quản trị Vào DLP -> Chọn mục Policies -> Chọn Content nhấn vào icon + để thêm 1 Content policy Đặt tên cho policy Tick vào mục Policy enabled Ở mục Channel: Chọn Internet Ở mục Conditions -> Chọn Checking file type Nhấn vào icon Edit để chọn database file và encrypted file -> Nhấn Apply -> Nhấn Save Ở mục Operation ->…

Hướng dẫn cấu hình mã hoá dữ liệu khi chép sang USB trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình mã hoá các dữ liệu được copy sang USB để bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp, chỉ những máy nào được apply policy encrypt mới có thể đọc được nội dung trong USB còn những máy khác thì không Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ thống Zecurion DLP Server bằng tài khoản quản trị Vào phần DLP -> Ở mục Device Control -> Nhấn vào biểu tượng + để thêm 1 Device Control policy Đặt tên policy Tick vào phần Policy enabled Ở mục Channel: Chọn Devices Ở mục Device: Chọn Typical -> Chọn USB devices -> Nhấn Save Ở mục Select device ->…

Hướng dẫn cấu hình ghi âm thiết bị Microphone trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình policy ghi âm thiết bị Microphone trên hệ thống Zecurion DLP để quản lý nhân viên trong hệ thống doanh nghiệp của bạn, đồng thời chống sự mất mát dữ liệu cho doanh nghiệp do việc tuồng dữ liệu qua đường phone Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ thống Zecurion DLP Server bằng tài khoản quản trị Ở phần DLP -> Vào mục Policies -> Chọn mục Device Control -> Nhấn vào icon + để thêm 1 policy Device Control Đặt tên cho policy Tick vào Policy enabled Ở mục Channel: Chọn Microphone Ở mục Conditions -> Chọn conditions với User From AD group Domain…

1 2