• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình phần mềm Acronis"

Archives

Aconis Cyber Protect: Hướng dẫn cấu hình restore máy chủ lên Hyper-V.

Overview Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới của Microsoft, dựa trên nền tảng hypervisor. Mang đến cho người dùng (chủ yếu là doanh nghiệp) một nền tảng ảo hóa mạnh và linh hoạt, có khả năng mở rộng, tính tin cậy và sẵn sàng cao. 1.Sơ đồ mạng Bài viết sẽ cấu hình theo mô hình mạng sau: Server 1 sẽ cài đặt phần mềm Aconis Cyber Protect 15, giữ vai trò là management server. Đã cài đặt role Hyper-V. Server 2 cài đặt phần mềm Cyber Protect Agent, đóng vai trò máy chủ cần restore. 2.Các bước cấu hình Noted: Trước khi đi vào các bước restore, bạn cần tạo 1 task backup entire machine máy Server 2 vào 1 folder có tên như…

Acronis Cyber backup: Các tùy chọn Recovery trong Recover Entire Machine.

Overview Bài viết này sẽ đưa ra các Recovery Option để bạn có thể lựa chọn cài đặt khi tiến hành Recovery thiết bị trên Acronis Cyber Backup. Các Recovery Option có sẵn tùy thuộc vào:+ Môi trường mà agent thực hiện phục hồi hoạt động trong (Windows, Linux, macOS hoặc bootable media).+ Loại dữ liệu đang được phục hồi (đĩa, tệp, máy ảo, dữ liệu ứng dụng). Lưu ý: Có những recovery option có tên trùng và cách hoạt động như các backup option trong backup plan. Bạn có thể tìm bài viết “Các tùy chọn backup trong backup plan” để có thêm thông tin. Các Recovery Option: 1.Boot mode. Tùy chọn này có hiệu quả khi khôi phục máy vật lý hoặc máy…

Acronis Cyber Backup: Các tùy chọn backup trong backup plan.

Overview Bài viết này đưa ra các backup option để các bạn có thể lựa chọn trong khi tạo backup plan trên Acronis Cyber Backup. Thiết lập các tùy chọn sao lưu có thể sử dụng tùy thuộc vào:+ Môi trường mà Agent hoạt động (Windows, Linux, macOS).+ Loại dữ liệu được sao lưu (đĩa, tệp, máy ảo, dữ liệu ứng dụng).+ Vị trí sao lưu (lưu trữ đám mây, thư mục cục bộ hoặc mạng). Để sửa đổi các backup options, bấm vào biểu tượng bánh răng bên cạnh tên backup plan, rồi bấm Backup Options. Backup Options bao gồm các tùy chọn sau: 1. Alert Tùy chọn này xác định có tạo cảnh báo hay không nếu không có bản sao lưu thành…

Acronis Cyber Backup: Cách cấu hình Cleanup Plan.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cleanup plan trên Acronis Cyber Backup. Cleanup là một hoạt động xóa các bản sao lưu cũ theo các quy tắc lưu giữ. Cleanup plan hỗ trợ tất cả các vị trí sao lưu, ngoại trừ các thư mục NFS, máy chủ SFTP và Secure Zone. Hướng dẫn cấu hình Cleanup Plan. Khi tạo một backup plan sẽ luôn có mục How long to Keep hay một tên gọi khác là Retention Rule khi cấu hình Cleanup trong Plan tab, đây chính là mục ta cấu hình cleanup cho backup plan đang tạo. Trong phần Cleanup, ta có thể chọn một trong các tùy chọn sau: By backup age (mặc định): Chỉ định thời gian…

Acronis Cyber Backup: Cấu hình lập lịch tự động backup.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình lập lịch tự động backup trên Acronis Cyber Backup. Lập lịch (Schedule) sẽ giúp bạn xác định thời gian và kiểu backup được sử dụng để backup dữ liệu một cách tự động sau khi cấu hình. Hướng dẫn cấu hình Schedule. Mỗi khi tạo một backup plan sẽ luôn có mục Schedule để bạn có thể cấu hình lập lịch tự động backup. Các tham số lập lịch phụ thuộc vào nơi lưu bản backup. + Backup Scheme là một phần của Schedule bao gồm lịch sao lưu và các phương thức sao lưu. Trong Backup Scheme, chọn một trong các tùy chọn sau: Always incremental (single-file) [Chỉ dành cho sao lưu ổ đĩa]:…

Acronis Cyber Backup: Hướng dẫn cấu hình tạo Secure Zone.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình tạo Secure Zone trên Acronis Cyber Backup. Secure Zone là phân vùng an toàn trên đĩa của máy sao lưu. Nó có thể lưu trữ các bản sao lưu của đĩa hoặc tệp của máy này. Secure Zone có thể được coi là một vị trí trung gian được sử dụng để sao lưu khi một vị trí lưu trữ thông thường tạm thời không có sẵn hoặc kết nối bị chậm hoặc bận. 1.Sơ đồ mạng Bài hướng dẫn sẽ được cấu hình theo sơ đồ mạng sau: Theo sơ đồ mạng ta có hai Windows Server được cài đặt trong môi trường ảo hóa VMware ESXi. Trong đó Windows Server -1 có IP:172.16.31.33…

Acronis Cyber Backup: Hướng dẫn cấu hình tính năng Conversion to Virtual Machine.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình chuyển đổi sang máy ảo trên Acronis Cyber Backup. Bạn có thể cấu hình chuyển đổi sang máy ảo từ bất kỳ bản backup entire machine hoặc sao chép (replica) nào có trong backup plan. Để thực hiện chuyển đổi sang VMware ESXi hoặc Hyper-V, bạn cần một máy chủ ESXi hoặc Hyper-V và một Agent dự phòng (Agent cho VMware hoặc Agent cho Hyper-V) quản lý máy chủ này. 1.Sơ đồ mạng Bài hướng dẫn sẽ được cấu hình theo sơ đồ mạng sau: Theo sơ đồ mạng ta có hai Windows Server được cài đặt trong môi trường ảo hóa VMware ESXi. Trong đó Windows Server -1 có IP:172.16.31.33 và cài đặt phần…

Acronis Cyber Backup: Hướng dẫn cấu hình kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu từ bản backup.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình tính năng Validation trên Acronis Cyber Backup. Xác nhận (Validation) là một hoạt động kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu. Khi xác nhận một vị trí sao lưu sẽ xác nhận tất cả các bản sao lưu được lưu trữ trong vị trí đó. 1.Sơ đồ mạng Bài hướng dẫn sẽ được cấu hình theo sơ đồ mạng sau: Theo sơ đồ mạng ta có hai Windows Server được cài đặt trong môi trường ảo hóa VMware ESXi. Trong đó Windows Server -1 có IP:172.16.31.33 và cài đặt phần mềm Acronis Cyber Backup để backup dữ liệu cho cả Windows Server -2 có IP: 172.16.31.52 và Windows Server-1 ….

Acronis Cyber Backup: Hướng dẫn cấu hình tính năng Virtual Machine Replication.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình VM Replication trên Acronis Cyber Backup. Replication là quá trình tạo một bản copy chính xác (replica) của máy ảo và sau đó duy trì bản sao đồng bộ với máy ban đầu. Bằng cách sao chép một máy ảo quan trọng, bạn sẽ luôn có một bản sao của máy này ở trạng thái sẵn sàng. Cấu hình VM Replication chỉ khả dụng trong môi trường ảo hóa VMware ESXi. 1.Sơ đồ mạng Bài hướng dẫn sẽ được cấu hình theo sơ đồ mạng sau: Theo sơ đồ mạng ta có hai Windows Server được cài đặt trong môi trường ảo hóa VMware ESXi. Trong đó Windows Server -1 có IP:172.16.31.33 và cài đặt…

Acronis Cyber Backup: Hướng dẫn cấu hình tính năng Recovery Run as Virtual Machine.

Overview Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình Recovery Run as VM trên Acronis Cyber Backup. Nếu có môi trường ảo chạy VMware vSphere hoặc Microsoft Hyper-V, bạn có thể sử dụng Recovery Run as VM để chạy bản sao lưu của mình dưới dạng máy ảo trực tiếp từ bộ lưu trữ sao lưu mà không cần di chuyển dữ liệu. 1.Sơ đồ mạng Bài hướng dẫn sẽ được cấu hình theo sơ đồ mạng sau: Theo sơ đồ mạng ta có hai Windows Server được cài đặt trong môi trường ảo hóa VMware ESXi. Trong đó Windows Server -1 có IP:172.16.31.33 và cài đặt phần mềm Acronis Cyber Backup để backup dữ liệu cho cả Windows Server -2 có IP: 172.16.31.52…

1 2