• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Firewall Sophos XG"

Archives

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình bảo vệ Server Email lưu trữ trên đám mây (MTA Mode).

Kịch bản Cấu hình Sophos XG Firewall (SF-OS) để định tuyến email giữa Internet và email server lưu trữu trên đám mây. Thiết lập chính sách để cho phép quét phần mềm độc hại và spam và lọc email đối với các email được gửi đến và gửi đi. Điều kiện cần có Có tài khoản Admin để có quyền đọc-viết và cấu hình các tính năng liên quan trên SF-OS. Đăng kí Email Protection (Administration > Licensing). Cắm và kết nối tới interface WAN (Internet) và DMZ zones (bao gồm servers) (Network > Interfaces). Email Server MX Record trỏ đến interface WAN SF. Email Server cho phép chuyển tiếp email tới và từ thiết bị SF. Cấu hình Login vào bảng điều khiển dành…

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình bảo vệ Server Email nội bộ (Legacy Mode).

Kịch bản Cấu hình Sophos XG Firewall (SF-OS) để định tuyến emails từ Internet tới server email nội bộ. Thiết lập chính sách Anti-virus, RBL, IP Reputation, Anti-spam và DLP để quét và lọc emails đến và từ server email nội bộ. Điều kiện cần có Có tài khoản Admin để có quyền đọc-viết và cấu hình các tính năng liên quan trên SF-OS. Phải đăng kí và kích hoạt Email Protection (Administration > Licensing). Cắm và kết nối tới interface WAN (Internet) và DMZ zones (bao gồm servers) (Network > Interfaces). Cấu hình Login vào bảng điều khiển dành cho Admin trên SF-OS. Bước 1: Tạo Business Application Rule để định tuyến Email tới Server Email nội bộ. Đi đến Protect > Firewall, click…

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình bảo vệ Server Email nội bộ (MTA Mode).

Kịch bản Cấu hình Sophos XG Firewall (SF-OS) để định tuyến email giữa Internet và domain email nội bộ, có thể lưu trữ trên nhiều server nội bộ. Thiết lập chính sách để bật chế độ quét phần mềm độc hại và spam và lọc email đối với các email được gửi đến và gửi đi. Điều kiện cần có Có tài khoản Admin để có quyền đọc-viết và cấu hình các tính năng liên quan trên SF-OS. Đăng kí Email Protection (Administration > Licensing). Cắm và kết nối tới interface WAN (Internet) và DMZ zones (bao gồm servers) (Network > Interfaces). Email Server MX Record trỏ đến interface WAN SF. Cấu hình Login vào bảng điều khiển dành cho Admin trên SF-OS. Bước 1:…

Sophos XG Firewall v18: Hướng dẫn cấu hình Application Filter

Overview Chính sách Application Filter kiểm soát người dùng truy cập vào ứng dụng. Nó chỉ định người dùng nào có quyền truy cập vào ứng dụng nào và cho phép bạn xác định các chính sách bảo mật dựa trên các tham số như sau: Cá nhân người dùng (Individual Users) Group của người dùng Thời gian trong ngày Thiết bị được thiết lập mặc định với các chính sách được xác định trước như “Allow All”, “Deny All” cho tính năng lọc ứng dụng để giải quyết trường hợp sử dụng phổ biến. Cấu hình Bước 1: Cấu hình chính sách quản lý băng thông Đi đến Configure > System Service > Traffic Shaping và click Add để thêm chính sách quản lý…

Sophos XG Firewall v18: Video hướng dẫn cấu hình tạo quy tắc bảo vệ Web.

Video này sẽ hướng dẫn cách tạo và quản lý quy tắc bảo vệ Web, để có thể kiểm soát nội dung mà người dùng truy cập trên Web. Ví dụ: Trong trường hợp quản trị viên được yêu cầu tạo quy tắc bảo vệ Web để chặn các ứng dụng chat online.  

Sophos XG Firewall v18: Video hướng dẫn cấu hình tạo quy tắc lọc ứng dụng Web.

Video này sẽ hướng dẫn cách tạo chính sách ứng dụng Web và quy tắc tường lửa cho Web server có thể truy cập công khai bên trong mạng của công ty. Ví dụ: Trong trường hợp quản trị viên được yêu cầu thiết lập trên tường lửa XG cho phép lưu lượng vào và ra thông qua tường lửa cho Web server được lưu trữ trong mạng của công ty. 

1 2 3 11