• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Firewall Palo Alto"

Archives

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web bongda.com.vn bằng Custom URL Filtering

1. Mục đích của bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người dùng truy cập internet và chặn truy cập web bongda.com.vn bằng Custom URL Filtering. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy cập…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dấn cách chặn truy cập các trang web mạng xã hội bằng URL Filtering Profile

1. Mục đích của bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người dùng truy cập internet và chặn truy cập các trang web thuộc danh mục mạng xã hội bằng URL Filtering Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước cần thực hiện 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn download tệp tin chứa virus bằng Antivirus Profile

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người truy cặp internet và chặn người dùng download các tệp tin chứa virus bằng Antivirus Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn người dùng download tệp tin PDF

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người truy cặp internet và chặn người dùng download các tệp tin PDF bằng File Blocking Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn người dùng download tệp tin EXE

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người truy cặp internet và chặn người dùng download các tệp tin EXE bằng File Blocking Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web Youtube bằng AppID

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chặn người dùng trong mạng nội truy cập vào trang web youtube bằng AppID. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy cập đến nó. Cuối cùng là 1…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web zalo bằng AppID

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chặn người dùng trong mạng nội truy cập vào trang web zalo bằng AppID. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy cập đến nó. Cuối cùng là 1…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web facebook bằng AppID

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người dùng truy cập internet và chặn truy cập web facebook bằng AppID 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước cần thực hiện.  2.1 Sơ đồ mạng :  2.2 Giải thích sơ đồ mạng : Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để cấp phát IP cho các thiết bị truy cập…

Tường lửa Palo Alto : Cấu hình cho phép người dùng truy cập internet

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cấu hình thiết bị tường lửa Palo Alto Networks cho phép các người dùng bên trong mạng LAN có thể truy cập ra ngoài internet. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước cần thực hiện.  2.1 Sơ đồ mạng :  2.2 Giải thích sơ đồ mạng : Như sơ đồ, thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet ở port 1 với IP tĩnh là 192.168.1.202/24 và trỏ về gateway là địa chỉ của nhà mạng 192.168.1.1/24. Phía bên trong của Palo Alto là lớp mạng nội bộ với IP 192.168.10.1/24 được đặt cho port 2. Trên port 2 được cấu hình DHCP server để…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình về WildFire

1.Giới thiệu Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng tường lửa Palo Alto về các cấu hình cơ bản với WildFire. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cấu hình sau : Cấu hình và thực hiện test 1 WildFire Analysis Security Profile. 2. Hướng dẫn cấu hình Chúng ta có sơ đồ mạng như sau 2.1 Tạo 1 WildFire Analysis Profile Vào Objects > Security Profiles > WildFire Analysis > Click Add. Cấu hình với các thông số sau : Name : lab-wildfire Bấm Add và cấu hình theo thông số sau : Name : pe Applicaitons : any File Types : pe Direction : both Analysis : public-cloud Lưu ý: Loại tệp pe bao gồm cả loại tệp .exe và .dll. Bấm…

1 2