• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình CheckPoint Harmony"

Archives

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cấu hình tính năng Application Control để chặn người dùng sử dụng TeamViewer

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng Application Control trên Harmony Endpoint để quản lý việc người dùng sử dụng các ứng dụng trong hệ thống Hướng dẫn cấu hình Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài khoản Đi đến mục POLICY -> Chọn Access & Compliance Nhấn vào icon New Above Đặt tên cho policy Ở mục Applied to: Chọn máy tính mà bạn muốn apply policy xuống Nhấn OK Nhấn vào Capabilities & Exclusions Chọn mục APPLICATION CONTROL -> Chọn Edit Application Control Policy Chọn Upload Applications Nhấn Download để scan các ứng dụng trên máy tính Mở Command Prompt -> Đi đến thư mục…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cấu hình URL Filtering để ngăn chặn người dùng sử dụng facebook và youtube

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình URL Filtering trên Harmony Endpoint để ngăn chặn người dùng sử dụng các trang web giải trí trong giờ làm việc, giúp tăng hiệu suất cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài khoản Đi đến mục POLICY -> Chọn Threat Prevention Nhấn vào icon New Above Đặt tên cho policy Ở mục Applied to: Chọn máy tính mà bạn muốn apply policy xuống Nhấn OK Chọn policy vừa tạo -> Nhấn Capabilities & Exclusions Chọn Custom Chọn Prevent Kéo xuống phía cuối cùng chọn Advanced Settings Bỏ chọn…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn tạo password ngăn người dùng gỡ phần mềm Harmony Endpoint

Overview Bài viết hướng dẫn cách tạo password ngăn người dùng gỡ phần mềm Harmony Endpoint được cài đặt trên máy tính Hướng dẫn cấu hình Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài khoản Đi đến mục POLICY -> Chọn mục Client Settings Nhấn Capabilities & Exclusions ở góc phải Chọn mục INSTALLATION & UPGRADE -> Chọn Agent Uninstall Password Đặt password của bạn -> Nhấn OK Nhấn Save ở góc phải

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cài đặt CheckPoint Harmony Endpoint cho Ubuntu linux

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị cá nhân, thiết bị di động Hoạt động bên trong tổ chức Truy cập từ xa Truy cập Internet Sử dụng Email, Office Sử dụng Mobile Hướng dẫn cài đặt Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài khoản https://www.thegioifirewall.com/checkpoint-harmony-huong-dan-cach-dang-ky-tai-khoan-checkpoint-harmony-trial/ Nhấn Download Endpoint để lấy file cài đặt Nhấn Download ở…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cài đặt CheckPoint Harmony Endpoint cho Windows Server 2016

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị cá nhân, thiết bị di động Hoạt động bên trong tổ chức Truy cập từ xa Truy cập Internet Sử dụng Email, Office Sử dụng Mobile Hướng dẫn cài đặt Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài khoản Đi đến mục POLICY -> Chọn mục Software Deployment ->…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cài đặt Harmony Endpoint cho máy Windows 10

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị cá nhân, thiết bị di động Hoạt động bên trong tổ chức Truy cập từ xa Truy cập Internet Sử dụng Email, Office Sử dụng Mobile Hướng dẫn cài đặt Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài khoản Đi đến mục POLICY -> Chọn mục Software…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cách tạo tài khoản CheckPoint Harmony trial

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị cá nhân, thiết bị di động Hoạt động bên trong tổ chức Truy cập từ xa Truy cập Internet Sử dụng Email, Office Sử dụng Mobile Hướng dẫn trial Truy cập trang web portal của CheckPoint: https://portal.checkpoint.com/signin Nhấn vào Don’t have an account? Register here Nhập đầy đủ thông tin của bạn Tick vào mục Subscribe to Check Point Product News Tick vào mục I accept the Infinity Portal terms…