• Show More Brands

Sophos Endpoint Cấu hình tính năng Application Control để chặn người dùng sử dụng các ứng dụng VPN

1 Tổng quan Bài viết này hướng dẫn cách kiểm soát việc truy cập các ứng dụng VPN trên máy tính người dung thông qua tính năng Application Control của Sophos Endpoint Chúng ta sẽ chuẩn bị 1 máy tính Windows có cài sẵn Sophos Endpoint. Cài đặt ứng dụng OpenVPN Connect trên máy. Khi…

Hướng dẫn mô hình xác thực Radius cho Sophos APX trên Sophos Firewall

1 Tổng quan  Radius là một giao thức phổ biến để hỗ trợ xác thực người dùng truy cập wifi nhằm tăng tính bảo mật trong mô hình mạng Active directory. Hôm nay Thegioifirewall sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện mô hình Radius để xác thực người dùng truy cập vào Access point…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình đồng bộ User từ AD (Active Directory) lên Checkpoint Firewall.

1.Overview. Với tính năng User Awareness bạn có thể cấu hình để xác định các nguồn nhằm lấy danh tính người dùng, cho mục đích ghi log và cấu hình. User Awareness sẽ giúp hiển thị log dựa trên người dùng thay vì dựa trên địa chỉ IP và thực thi kiểm soát truy cập…

VMware: Hướng dẫn tạo alarm cảnh báo trên vCenter

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tạo alarm để cảnh báo cho administrator khi có sự cố đối với 1 máy trong hệ thống Bài viết hướng dẫn tạo cảnh báo đối với sự kiện 1 máy bị vượt quá CPU cho phép Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào vCenter bằng tài khoản…

SonicWall: Hướng dẫn cấu hình SSL VPN Client to Site trên thiết bị SonicWall sử dụng user domain

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng SSL VPN Client to Site để người dùng làm việc xa có thể kết nối về hệ thống mạng nội bộ và user được sử dụng là user được đồng bộ từ AD tới thiết bị Sonicwall, điều này giúp hạn chế việc tạo nhiều…

Hướng dẫn tạo tài khoản demo và triển khai phần mềm Withsecure Endpoint lên máy user bằng GPO

1 Tổng quan Withdsecure Endpoint là phần mềm giúp bảo vệ máy tính người dùng và server khỏi các mối nguy hại ransomeware, virus, malware.. Ngoài các tính năng trên, Withsecure còn hỗ trợ tính năng EDR giúp tự động phản hồi trước các mối nguy hại. Hôm nay thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình tính năng SSL Inspection trên Checkpoint Firewall.

1.Overview Với tính năng SSL Inspection bạn sẽ cho phép nhiều Software Blades khác nhau hỗ trợ kiểm tra SSL kiểm tra lưu lượng được mã hóa bởi giao thức Secure Sockets Layer (SSL). Để cho phép gateway kiểm tra các kết nối bảo mật, tất cả các endpoint phía sau gateway phải cài đặt…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình tính năng Browser-Based Authentication (Captive portal) xác thực người dùng truy cập Internet.

1.Overview Với tính năng Browser-Based Authentication trên Checkpoint sử dụng giao diện web để xác thực người dùng trước khi họ có thể truy cập tài nguyên mạng hoặc Internet. Khi người dùng cố gắng truy cập một tài nguyên được bảo vệ, họ phải đăng nhập xác thực để tiếp tục truy cập. 2….

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn tạo và check các quyền Administrator Roles trên Checkpoint Firewall.

1.Overview Trên Checkpoint Firewall cung cấp các Administrator Roles sau: Super Administrator: Có tất cả các quyền cấu hình. Quản trị viên cấp cao có thể tạo quản trị viên mới được xác định và thay đổi quyền cho những người khác. Read Only Administrator: Quyền hạn chế. Read Only Administrator không thể cập nhật…

VMware: Hướng dẫn backup hệ thống vCenter 7.0

Overview Bài viết hướng dẫn backup hệ thống VMware vCenter để lưu lại các cấu hình cho hệ thống quản lý Bài viết được thực hiện trên VMware vCenter 7.0 Hướng dẫn cấu hình Truy cập vCenter Server Management bằng đường dẫn https://vCenter_IP:5480 Đăng nhập bằng tài khoản root của vCenter Đi đến mục Backup…

1 2 3 87