• Show More Brands

Acronis Cyber Protect: Hướng dẫn cấu hình Backup dữ liệu với Bootable Media.

Tổng quan Acronis Bootable Media được sử dụng trong trường hợp khi máy tính/server của bạn bị lỗi, không còn hoạt động và bạn cần backup dữ liệu hiện tại lại để khắc phục sự cố. Yêu cầu: + Bạn chỉ có thể sử dụng Bootable Media để backup dữ liệu khi bạn có license…

Acronis Cyber Protect: Hướng dẫn Export và Import Plan Backup.

Giới thiệu. Trong Acronis Cyber ​​Protect 15 (Advanced editions), bạn có thể export và import protection plans, với các mục đích như để di chuyển sang Management Server mới mà không cần cấu hình lại các plan backup hoặc khắc phục sự cố. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể export và import protection plans…

Sophos Firewall: Hướng dẫn các bước troubleshooting khi không thể truy cập Web GUI Sophos XG.

Overview Web GUI là một ứng dụng dựa trên web xử lý các sự kiện mạng từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu và trình bày dữ liệu sự kiện cho người dùng ở các định dạng đồ họa dễ hiểu cho người dùng trên trình duyệt web. Bài viết sẽ hướng dẫn bước khắc…

Sophos Firewall: Hướng dẫn các bước troubleshoot về kết nối SSL VPN Remote Access.

Overview Bài viết sẽ hướng dẫn các bước để khắc phục các sự cố kết nối SSL VPN Remote Access và truyền tải dữ liệu. Trước khi tiếp tục troubleshoot, bạn nên chắc chắn rằng SSL VPN Remote Access đã được định cấu hình chính xác. Hướng dẫn 1.User SSL VPN Remote Access không thể…

Sophos Firewall: Hướng dẫn cấu hình Hub và Spoke IPSec VPN Site to site .

Overview. Mạng VPN Hub and Spoke được thiết lập trong các tổ chức mong muốn quyền kiểm soát tập trung đối với tất cả các văn phòng chi nhánh. Khi cấu hình Hub và Spoke IPSec VPN, trụ sở chính đóng vai trò là trung tâm (Hub) và các văn phòng chi nhánh đóng vai…

Bài viết chi tiết Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình Clientless VPN để người dùng từ xa có thể kết nối SSH tới Ubuntu server

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng VPN Clientless trên thiết bị tường lửa Sophos XG, tính năng giúp người dùng bên ngoài hệ thống chỉ cần sử dụng trình duyệt web để VPN về hệ thống nội bộ doanh nghiệp và truy cập vào các máy chủ trong hệ thống mà không…

Bài viết chi tiết Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình Clientless VPN để người dùng từ xa có thể kết nối RDP tới Windows server

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng VPN Clientless trên thiết bị tường lửa Sophos XG, tính năng giúp người dùng bên ngoài hệ thống chỉ cần sử dụng trình duyệt web để VPN về hệ thống nội bộ doanh nghiệp và truy cập vào các máy chủ trong hệ thống mà không…

Sophos Firewall: Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site-to-Site giữa Cyberoam và Sophos Firewall sử dụng preshared key.

Overview Bài viết sẽ hướng dẫn các bước cấu hình kết nối VPN Site-to-Site IPsec giữa Cyberoam và Sophos Firewall bằng cách sử dụng preshared key làm phương thức xác thực cho VPN. Sơ đồ cấu hình. Hướng dẫn cấu hình 1.Cấu hình Sophos Firewall. Bước 1: Add Local và Remote LAN Đi đến Hosts and…

1 2 3 62