• Show More Brands

Hướng dẫn gỡ cài đặt Sophos Endpoint bằng Registry

1 Tình huống Trong một số trường hợp, bạn bị mất tamper protection và không thể khôi phục lại được tamper protection trên Sophos central. Chúng ta cần phải xóa endpoint bằng cách thay đổi Registry. Bài viết này hướng dẫn thực hiện đổi registry trên Windows 10, Windows server 2016, 2019. Cách này áp…

Sophos Central APIs: Hướng dẫn cấu hình API Credentials Mangement trên Sophos Central.

1.Overview Chương trình Sophos Central’s Public API giúp bạn dễ dàng tự động hóa các hoạt động giám sát, bảo mật và quản trị mạng của mình trong Sophos Central. Bạn có thể làm nhiều việc mà bạn thường làm trong Sophos Central Admin hoặc Sophos Central Partner. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn…

Sophos Central API: Hướng dẫn lấy các thông tin Policy trên Sophos Central sử dụng API.

1.Overview Với Endpoint API sẽ cho phép quản lý chính sách cho một tenant tại một thời điểm. Nếu bạn là khách hàng của Sophos, bạn có thể sử dụng tenant API credentials của mình để gọi API. Partners có thể sử dụng API credentials của riêng họ để quản lý các chính sách dành…

Tìm hiểu cách hoạt động của Sophos Central API.

1.Overview Chương trình Sophos Central’s Public API giúp bạn dễ dàng tự động hóa các hoạt động giám sát, bảo mật và quản trị mạng của mình trong Sophos Central. Bạn có thể làm nhiều việc mà bạn thường làm trong Sophos Central Admin hoặc Sophos Central Partner. Tất cả các API của sophos được…

Sophos XDR: Hướng dẫn thực hiện query kiểm tra thông tin của disk trên máy trạm và máy chủ Windows

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình query kiểm tra ổ cứng của các máy trạm và máy chủ Windows trong hệ thống Sophos XDR có hỗ trợ query với Sophos Data Lake. Sophos Data Lake cung cấp dữ liệu về thiết bị của bạn được lưu trữ trên đám mây. Sau đó, bạn có…

Thông báo về bản cập nhật mới nhất của Sophos firewall SFOS v19 MR1 Build 365

Bản cập nhật v19 MR1 giúp giải quyết các vấn đề của các bản cập nhật trước đó. Đặc biệt là bản vá mới nhất Build 365 Bản cập nhật mới nhất, v19 MR1 Build 365, mang đến một số cải tiến và sửa lỗi Nâng cấp trong tính năng của VPN và SD-WAN SSLVPN…

DVWA: Hướng dẫn thực hiện test tấn công SQL Injection trên hệ thống máy chủ Web DVWA

Overview Bài viết hướng dẫn cách thực hiện bài test tấn công SQL Injection vào hệ thống máy chủ Web có chứa các lỗ hổng DVWA để hiểu thêm về cách thức tấn công và từ đó rút ra được các phương án khắc phục tấn công Damn Vulnerable Web Application (DVWA) là một ứng…

1 2 3 92