Linux: Hướng dẫn cài đặt máy ảo CentOS lên VMWare

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS lên VMWare Workstation, CentOS là một hệ điều hành Linux miễn phí, có thể được sử dụng để cấu hình như các Server phục vụ cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Mở VMWare Workstation bằng quyền Admin (run as administrator) Download file cài…

Sophos XG Firewall: Cách xem trạng thái dịch vụ của thiết bị tường Sophos XG

Overview Trong quá trình khắc phục sự cố, bạn có thể cần kiểm tra trạng thái của dịch vụ Tường lửa hoặc hệ thống con Sophos XG. Bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Giao diện dòng lệnh (CLI), bạn có thể xem trạng thái của các dịch vụ hoặc hệ thống con. Hướng dẫn…

Sophos XG Firewall : Cách đọc các thông số trong Biểu đồ hệ thống (System Graph)

Overview Biểu đồ hệ thống được sử dụng để xem Biểu đồ các hoạt động liên quan đến hệ thống trong các khoảng thời gian khác nhau. Có thể xem Biểu đồ hệ thống từ Monitor & Analyze> Diagnostics > System Graph. Biểu đồ hệ thống sẽ hiển thị các biểu đồ cho các khoảng…

1 2 3 21