• Show More Brands
Home / Articles Posted by Taika

All posts by Taika

Peplink Load Balancer: Hướng dẫn cấu hình tính năng Application và Web Blocking

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng Application Blocking và Web Blocking trên thiết bị Peplink Load Balancer để ngăn người dùng trong hệ thống mạng sử dụng các ứng dụng và web không mong muốn Bài viết sẽ chặn ứng dụng Telegram và Web youtube.com, vnexpress.net Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập…

Peplink Load Balancer: Hướng dẫn cấu hình DNAT để public server ra bên ngoài

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình Nat Port 3389 để từ bên ngoài có thể truy cập đến hệ thống server bên trong nội bộ trên thiết bị Peplink Load Balancer Bài viết thực hiện NAT port 3389 và thực hiện trên Peplink Load Balancer 710, verison 8.1.3 Sơ đồ cấu hình Hướng dẫn…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cấu hình tính năng Application Control để chặn người dùng sử dụng TeamViewer

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình tính năng Application Control trên Harmony Endpoint để quản lý việc người dùng sử dụng các ứng dụng trong hệ thống Hướng dẫn cấu hình Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cấu hình URL Filtering để ngăn chặn người dùng sử dụng facebook và youtube

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình URL Filtering trên Harmony Endpoint để ngăn chặn người dùng sử dụng các trang web giải trí trong giờ làm việc, giúp tăng hiệu suất cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn tạo password ngăn người dùng gỡ phần mềm Harmony Endpoint

Overview Bài viết hướng dẫn cách tạo password ngăn người dùng gỡ phần mềm Harmony Endpoint được cài đặt trên máy tính Hướng dẫn cấu hình Truy cập vào trang https://portal.checkpoint.com -> Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng ký Nếu chưa đăng ký tài khoản, xem lại bài viết dưới đây để tạo tài…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cài đặt CheckPoint Harmony Endpoint cho Ubuntu linux

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cài đặt CheckPoint Harmony Endpoint cho Windows Server 2016

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cài đặt Harmony Endpoint cho máy Windows 10

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị…

CheckPoint Harmony: Hướng dẫn cách tạo tài khoản CheckPoint Harmony trial

Overview CheckPoint Harmony là bộ giải pháp tổng thể, bao gồm các giải pháp có thể bảo vệ nhiều đối tượng người dùng, thiết bị đầu cuối và các phương thức truy cập, sử dụng dữ liệu khác nhau Các thiết bị được quản lý bởi tổ chức (máy trạm, máy chủ) Các thiết bị…

Sophos XDR: Hướng dẫn query kiểm tra tất cả các máy trạm, máy chủ Windows cần reboot

Overview Sophos Extended Detection and Response (XDR)  cho phép bạn điều tra các mối đe dọa đã phát hiện (“threat cases”) và tìm kiếm các mối đe dọa mới hoặc điểm yếu bảo mật. Nó cũng cho phép bạn giám sát thiết bị và khắc phục sự cố từ xa. Với Sophos XDR sẽ cho…

1 2 3 30