• Show More Brands
Home / Articles Posted by Taika

All posts by Taika

Hướng dẫn cấu hình chỉ cho phép chép dữ liệu từ USB vào máy tính nhưng không cho phép chép ra trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình tính năng bảo mật cho hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp bằng cách chỉ cho phép copy dữ liệu từ USB sang máy tính nhưng không cho phép chép ra trên Zecurion DLP. Tính năng này giúp nâng cao sự an toàn và chống thất thoát dữ…

Hướng dẫn cấu hình chặn ứng dụng game trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình chặn các ứng dụng trên Zecurion DLP để ngăn người dùng trong hệ thống mạng doanh nghiệp sao lãng công việc, giúp tập trung vào công việc hơn Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Zecurion…

Hướng dẫn cấu hình chặn gửi database file và encrypted file trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình chặn gửi những tệp tin quan trọng cần được bảo mật của doanh nghiệp ra ngoài Internet, giúp cho dữ liệu được toàn vẹn và không bị thất thoát Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào hệ…

Hướng dẫn giám sát Ubuntu Server bằng zabbix-agent

Overview Bài viết hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình để có thể quản lý Ubuntu Server bằng zabbix-agent Mô hình triển khai Hướng dẫn cấu hình Tải về gói cài đặt zabbix-agent Giải nén file vừa tải về và cài đặt Update các gói phần mềm và cài đặt zabbix-agent Sửa lại file…

Hướng dẫn cấu hình mã hoá dữ liệu khi chép sang USB trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình mã hoá các dữ liệu được copy sang USB để bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp, chỉ những máy nào được apply policy encrypt mới có thể đọc được nội dung trong USB còn những máy khác thì không Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo…

Hướng dẫn cấu hình ghi âm thiết bị Microphone trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình policy ghi âm thiết bị Microphone trên hệ thống Zecurion DLP để quản lý nhân viên trong hệ thống doanh nghiệp của bạn, đồng thời chống sự mất mát dữ liệu cho doanh nghiệp do việc tuồng dữ liệu qua đường phone Sơ đồ Bài viết được cấu…

Hướng dẫn cấu hình monitor upload file trên Zecurion DLP

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình giám sát quản lý việc upload các file dữ liệu lên trên Internet, giúp quản trị viên quản lý được các dữ liệu của công ty và chống việc thất thoát dữ liệu Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Hướng dẫn cấu hình…

Hướng dẫn cấu hình Key Logger trên Zecurion DLP để monitor bàn phím của máy client

Overview Tính năng Key Logger dùng để lưu lại các hoạt động trên bàn phím, để giám sát hoạt động của người dùng trong hệ thống Zecurion DLP Sơ đồ Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau: Mô hình Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau Hướng dẫn cấu hình Đăng…

Hướng dẫn cài Zabbix Server lên CentOS server

Overview Zabbix là phần mềm mã nguồn mở sử dụng để giám sát hệ thống với nhiều công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Zabbix chạy trên mô hình client/server gồm Zabbix Server là nơi tập trung, phân tích, hiển thị. Zabbix Client là thu thập dữ liệu trên host để đưa về cho Zabbix Server…

Hướng dẫn xây dựng hệ thống Zecurion DLP (P4 – License)

Overview Bài viết hướng dẫn cách add license của hệ thống Zecurion DLP. Nếu không có license thì DLP Server không thể triển khai policy xuống các máy Client Mô hình Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau Mục lục Hướng dẫn add lincese vào hệ thống Zecurion Hướng dẫn xây dựng Hướng…

1 2 3 18