• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia (Page 6)

All posts by TrungNghia

Hướng dẫn cấu hình IPSec giữa 2 thiết bị Palo Alto trong mô hình external và internal firewall

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa 2 thiết bị Palo Alto khi 2 thiết bị Palo Alto nằm phía sau 2 thiết bị Palo Alto khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa hai thiết bị Sophos khi cả 2 thiết bị nằm sau một thiết bị Sophos khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa 2 thiết bị Sophos Firewall khi cả 2 thiết bị nằm phía sau một thiết bị Sophos Firewall khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head office…

Sophos Firewall V18: Hướng dẫn cấu hình NAT đổi port cho server với IP WAN là IP tĩnh

1.Mục đích bài viết Trong việc quản trị hệ thống việc cấu hình cần nat một server ra ngoài internet là điều thiết yếu cho việc quản trị từ xa. Nhưng bạn làm sao có thể nat được các thiết bị ra ngoài internet khi chúng có cùng port truy cập quản trị giống nhau…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to Site sử dụng Digital Certificate giữa 2 thiết bị Palo Alto với IP WAN là IP tĩnh

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình IPSec VPN Site to Site sử dụng Digital Certificate giữa hai thiết bị Palo Alto với IP WAN trên cả hai thiết bị là IP tĩnh. 2.Diagram Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Kết nối internet được cấu hình…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa hai thiết bị tường lửa Fortinet với IP WAN là IP tĩnh

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa hai thiết bị tường lửa Fortinet với nhau. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Fortinet FG 1: Đường truyền internet được kết nối tại port wan2 với IP tĩnh là 203.205.x.x. Mang…

Palo Alto: Hướng dẫn cách NAT một port dịch vụ của server ra ngoài internet trong mô hình firewall 2 lớp external và internal firewall

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách thực hiện NAT một dịch vụ của server ra ngoài internet trong hệ thống có 2 thiết bị firewall lớp trong và lớp ngoài. 2.Diagram Chi tiết sơ đồ mạng: External Firewall. Đường truyền internet PPPoE được cấu hình tại cổng ethernet1/1…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa 2 thiết bị Palo Alto với IP WAN là IP tĩnh

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa hai thiết bị Palo Alto với IP WAN trên cả hai thiết bị là IP tĩnh. 2.Diagram Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Kết nối internet được cấu hình tại cổng ethernet1/1 với…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa thiết bị Palo Alto và Sophos khi thiết bị Palo Alto nằm sau một thiết bị Palo Alto khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Palo Alto và Sophos với thiết bị Palo Alto nằm phía sau một thiết bị Palo Alto khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa Sophos và Fortinet khi thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Sophos Firewall và Fortinet với thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos Firewall khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head office…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa Sophos và Palo Alto khi thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Sophos Firewall và Palo Alto với thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos Firewall khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head…

1 4 5 6 7 8 26