• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia (Page 5)

All posts by TrungNghia

Hướng dẫn cấu hình IPsec VPN giữa AWS và Fortinet Firewall

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Firewall Fortinet với AWS. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Fortinet Firewall: Đường truyền internet được kết nối tại wan1 của thiết bị Fortinet Firewall với…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra số lần đăng nhập sai trên máy chủ và máy trạm chạy Windows trong khoảng thời gian xác định

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra số lần đăng nhập sai vào máy chủ và máy trạm chạy Windows trong thời gian xác định. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối…

Video hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site-to-site giữa hai thiết bị Sophos Firewall

1.Overview Video này sẽ hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site-to-site giữa hai thiết bị tường lửa Sophos. Tính năng này sẽ giúp các doanh nghiệp với nhiều chi nhánh, điều này giúp doanh nghiệp có thể liên kết các chi nhánh về chi nhánh trung tâm. 2.Video Credit by Nghĩa Dương – IT Solutions…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra các ứng dụng đã được cài đặt trên máy chủ hoặc máy trạm trong khoảng thời gian xác định

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra các ứng dụng đã được cài đặt trên máy chủ hoặc máy trạm trong khoảng thời gian xác định. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra số phiên Remote Desktop đã được truy cập trong N ngày gần nhất

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra số phiên Remote Desktop đã được truy cập trong N ngày gần nhất. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port 2 của thiết…

Hướng dẫn cấu hình IPsec VPN giữa Palo Alto Firewall và AWS

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPsec VPN Site to site giữa thiết bị Palo Alto Firewall với AWS. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Palo Alto Firewall: Đường truyền internet được kết nối tại ethernet1/1 của thiết bị Palo…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra Tamper Protection có được bật trên các máy trạm hoặc máy chủ hay không

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra trạng thái của Tamper Protection trên các máy trạm và máy chủ đã được cài đặt Sophos Endpoint. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối…

Sophos XDR: Hướng dẫn tạo Query để kiểm tra có tài khoản admin mới nào được tạo trên máy chủ hay không

1.Mục đích bài viết Thegioifirewall sẽ hướng các bạn sử dụng tính năng Live Discover của Sophos Central để tạo query kiểm tra trạng xem liệu có tài khoản admin nào được tạo mới trên máy chủ hay không. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port…

Hướng dẫn cách khôi phục 1 file bị phát hiện và xóa bởi Sophos Endpoint bằng Sophos Safestore

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục 1 file bị phát hiện và xóa bởi Sophos Endpoint. 2.Các bước chuẩn bị Thegioifirewall đã chuẩn bị 1 máy chủ chạy Windows Server có tên là adserver đã cài Sophos Endpoint. Chuẩn bị 1 folder ứng dụng…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa Sophos Firewall và AWS

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Sophos Firewall với AWS. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Sophos Firewall: Đường truyền internet được kết nối tại Port A5 của thiết bị Sophos Firewall…

1 3 4 5 6 7 26