• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia (Page 3)

All posts by TrungNghia

Palo Alto Firewall version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình Captive Portal

1.Mục đích của bài viết Thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình Captive Portal để giúp người quản trị có thể xác thực người dùng khi họ truy cập vào hệ thống mạng. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Internet được kết nối tại port ethernet1/1 với địa chỉ IP 192.168.15.2/24 và vùng…

Sophos Firewall Version 18.5: Hướng dẫn cấu hình QoS theo địa chỉ MAC

1.Mục đích bài viết Bài viết này Thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình QoS để giới hạn băng thông người dùng theo địa chỉ MAC của máy mà họ đang sử dụng. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối vào Sophos Firewall tại Port 2 với IP…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình VLAN Interface

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN Interface trên thiết bị tường lửa Palo Alto. Để hiểu rõ hơn interface vlan là gì và công dụng của nó như thế nào chúng ta sẽ qua mục 2. 2. Interface vlan là gì và công…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình Decryption

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình tính năng Decryption trên thiết bị tường lửa Palo Alto. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết: Thiết bị tường lửa Palo Alto sẽ được kết nối internet thông qua cổng ethernet1/1 với IP tĩnh là 172.16.16.157. Thiết bị…

Sophos Central: Hướng dẫn cách sửa lỗi The –customertoken commnad line parameter is invalid khi cài đặt Sophos Endpoint

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi The –customertoken command line parameter is invalid khi cài đặt Sophos Endpoint trên Windows 10. 2.Tình huống cấu hình Thegioifirewall có một máy tính chạy Windows đã john domain nhưng đã lâu không kết nối về domain do…

Sophos Central: Hướng dẫn cách thêm ngoại lệ cho tệp tin cài đặt phần mềm không xác định nơi lưu trữ

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ngoại lệ cho một tệp tin dùng để cài đặt phần mềm nhưng không xác định được nơi lưu trữ trên Sophos Central. 2.Tình huống cấu hình Thegioifirewall có một tệp tin dùng để cài đặt phần mềm Insight Addin 2020…

Sophos Central: Hướng dẫn cách xóa Alert trong hàng chờ Quarantine

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa Alert trong hàng chờ Quarantine trên Sophos Central. 2.Tình huống cấu hình Giả sử bạn có một máy tính đã cài đặt Sophos Endpoint, trên máy tính này có chứa 1 file rar và Sophos đã quét được file…

Hướng dẫn cấu hình IPsec VPN Site to site failover giữa Sophos XGS và Sophos UTM (SG) Firewall

1.Mục đích bài viết Bài viết này mô tả các bước để định cấu hình nhiều kết nối VPN IPsec để dự phòng. Nếu liên kết VPN chính không hoạt động, liên kết VPN Internet dự phòng sẽ thay thế. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Thiết bị tường lửa Sophos XGS Firewall…

Hướng dẫn cách tắt Windows Firewall trên máy người dùng bằng GPO trong môi trường Domain Controller

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt Windows Firewall trên máy tính của người dùng bằng GPO trong môi trường Domain Controller. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Kết nối internet được thiết lập tại Port 2 của thiết bị Sophos Firewall 1 với…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị tường lửa Sophos XGS và Sophos UTM (SG)

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị tường lửa Sophos XGS và Sophos UTM (SG) để kết nối hai site với nhau. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head office: Chúng ta có đường truyền internet được kết…

1 2 3 4 5 26