• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia (Page 2)

All posts by TrungNghia

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình Password Profile

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Password Profile giúp cho các bạn có thể thiết lập các hạn chế về mật khẩu dành cho tài khoản của quản trị viên. 2.Hướng dẫn cấu hình Chúng ta sẽ có 2 bước cấu hình là tạo…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình IPsec VPN giữa Palo Alto Firewall và AWS

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPsec VPN Site to site giữa thiết bị Palo Alto Firewall với AWS. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Palo Alto Firewall: Đường truyền internet được kết nối tại ethernet1/1 của thiết bị Palo…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình GlobalProtect SSL VPN cho người dùng từ ngoài internet truy cập vào mạng nội bộ

1. Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình tính năng GlobalProtect SSL VPN trên thiết bị tường lửa Palo Alto để người dùng ngoài hệ thống có truy cập vào trong mạng nội bộ. 2. Sơ đồ mạng Chi tiết: Thiết bị tường lửa Palo Alto đã…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cách gán IP theo địa chỉ MAC

1. Mục đích bài viết Bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình gán địa chỉ IP theo địa chỉ MAC của thiết bị trên thiết bị Palo Alto để giúp chúng ta có thể quản trị được thông tin các user trong trường hợp chúng ta không sử dụng domain…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cấu hình NAT đổi port cho server với IP WAN là IP tĩnh

1. Mục đích bài viết Trong việc quản trị hệ thống mạng việc cần nat một server ra ngoài internet là điều thiết yếu cho việc quản trị từ xa. Nhưng bạn làm sao có thể nat được các thiết bị ra ngoài internet khi chúng đều xài một port truy cập quản trị giống…

Hướng dẫn tổng quan về Alerts and Reports của Sophos ZTNA

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ mô tả cho các bạn các báo cáo và cảnh báo về Sophos ZTNA khi bạn sử dụng giải pháp này. 2.Các phần sẽ tìm hiểu Dashboard Alerts Reports Reports: Gateway Bandwidth Reports: Authenticated Users Reports: Denied Resource Access Reports: Resource Bandwidth 3.Hướng dẫn 3.1.Dashboard Bảng điều…

Hướng dẫn cấu hình triển khai Sophos ZTNA trên AWS

1.Mục đích bài viết Bài biết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách triển khai Sophos ZTNA Gateway trên nền tảng cloud AWS. 2.Sơ đồ mạng 3.Các bước cấu hình Thêm AWS ZTNA Gateway vào Sophos Central Cấu hình CloudFormation Template Accept AWS ZTNA Gateway on Sophos Central 4.Hướng dẫn cấu hình 4.1.Thêm AWS ZTNA…

Hướng dẫn cấu hình sử dụng Azure AD là nhà cung cấp xác thực cho Sophos ZTNA

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình sử dụng Azure AD là nhà cung cấp xác thực cho Sophos ZTNA. 2.Các bước cấu hình Tạo Azure AD App. Tạo client secret Cấu hình app permissions Thêm Authentication URLs Cấu hình Central Azure AD Synchronization Cấu hình ZTNA Identity Provider trên…

Sophos Firewall Version 18.5: Hướng dẫn sửa lỗi Service Unavailable trên Sophos Connect

1.Mục đích của bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi Service Unavailable khi sử dụng Sophos Connect. 2.Nguyên Nhân Khi chúng ta sử dụng ứng dụng Sophos Connect chúng ta sẽ gắp lỗi Service Inavailable khi bật ứng dụng lên. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do service…

Palo Alto Firewall Version 10.2.0: Hướng dẫn cách đồng bộ user từ AD bằng User-ID

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách đồng bộ user từ AD với thiết bị tường lửa Palo Alto để chúng ta có thể dễ dàng quản lý người dùng thông qua user mà họ đang sử dụng. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các…

1 2 3 4 26