• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia

All posts by TrungNghia

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa hai thiết bị tường lửa Fortinet với IP WAN là IP tĩnh

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa hai thiết bị tường lửa Fortinet với nhau. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Fortinet FG 1: Đường truyền internet được kết nối tại port wan2 với IP tĩnh là 203.205.x.x. Mang…

Palo Alto: Hướng dẫn cách NAT một port dịch vụ của server ra ngoài internet trong mô hình firewall 2 lớp external và internal firewall

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách thực hiện NAT một dịch vụ của server ra ngoài internet trong hệ thống có 2 thiết bị firewall lớp trong và lớp ngoài. 2.Diagram Chi tiết sơ đồ mạng: External Firewall. Đường truyền internet PPPoE được cấu hình tại cổng ethernet1/1…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa 2 thiết bị Palo Alto với IP WAN là IP tĩnh

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn cách cấu hình IPSec VPN Site to Site giữa hai thiết bị Palo Alto với IP WAN trên cả hai thiết bị là IP tĩnh. 2.Diagram Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Kết nối internet được cấu hình tại cổng ethernet1/1 với…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa thiết bị Palo Alto và Sophos khi thiết bị Palo Alto nằm sau một thiết bị Palo Alto khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Palo Alto và Sophos với thiết bị Palo Alto nằm phía sau một thiết bị Palo Alto khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa Sophos và Fortinet khi thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Sophos Firewall và Fortinet với thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos Firewall khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head office…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa Sophos và Palo Alto khi thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa thiết bị Sophos Firewall và Palo Alto với thiết bị Sophos nằm phía sau một thiết bị Sophos Firewall khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head…

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình tính năng Security Heartbeat

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình tính năng Security Heartbeat, tính năng này sẽ giúp hệ thống tự phản ứng và xử lý khi có sự cố xảy ra trong hệ thống mạng, giúp người quản trị tiết kiệm được thời gian xử lý sự cố cũng như tránh…

Hướng dẫn cấu hình IPSec VPN giữa hai thiết bị Sophos khi 1 trong hai thiết bị nằm sau một thiết bị Sophos khác

1.Mục đích bài viết Trong bài viết này thegioifirewall sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPSec VPN Site to site giữa 2 thiết bị Sophos Firewall với 1 trong 2 thiết bị nằm phía sau một thiết bị Sophos Firewall khác. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Head Office: Tại head…

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình priority cho SD-WAN policy routing để tăng độ ưu tiên

1.Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình priority cho SD-WAN policy route để tăng độ ưu tiên cho SD-WAN route so với Static route và VPN route. 2.Tình huống cấu hình Giả sử trong thiết bị tường Sophos Firewall có rất nhiều policy như static route, SD-WAN policy route,…

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình Failover cho nhiều đường IPSec VPN bằng SD-WAN

1.Mục đích bài viết Bài viết này mô tả các bước để định cấu hình nhiều kết nối VPN IPsec để dự phòng. Nếu liên kết VPN chính không hoạt động, liên kết VPN Internet dự phòng sẽ thay thế. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Thiết bị tường lửa Sophos Firewall 1…

1 2 3 21