• Show More Brands
Home / Articles Posted by TrungNghia

All posts by TrungNghia

Sophos XG Firewall : Tận dụng tối đa các tính năng mới tuyệt vời trên version 18 – Phần 2

1.Tổng quan Mức mã hóa lưu lượng mạng tiếp tục tăng đều đặn. Trong năm ngoái, tỷ lệ phần trăm các trang được tải qua HTTPS như báo cáo của Google đã tăng từ 82% lên 87% trên nền tảng Windows. Nó thậm chí còn cao hơn trên máy Mac với 93%. Với tốc độ…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web bongda.com.vn bằng Custom URL Filtering

1. Mục đích của bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người dùng truy cập internet và chặn truy cập web bongda.com.vn bằng Custom URL Filtering. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dấn cách chặn truy cập các trang web mạng xã hội bằng URL Filtering Profile

1. Mục đích của bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người dùng truy cập internet và chặn truy cập các trang web thuộc danh mục mạng xã hội bằng URL Filtering Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước cần thực hiện 2.1 Sơ…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn download tệp tin chứa virus bằng Antivirus Profile

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người truy cặp internet và chặn người dùng download các tệp tin chứa virus bằng Antivirus Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn người dùng download tệp tin PDF

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người truy cặp internet và chặn người dùng download các tệp tin PDF bằng File Blocking Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn người dùng download tệp tin EXE

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình cho phép người truy cặp internet và chặn người dùng download các tệp tin EXE bằng File Blocking Profile. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web Youtube bằng AppID

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chặn người dùng trong mạng nội truy cập vào trang web youtube bằng AppID. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường…

Tường lửa Palo Alto : Hướng dẫn cấu hình chặn truy cập trang web zalo bằng AppID

1. Mục đích bài viết Bài viết này sẽ hướng dẫn cách chặn người dùng trong mạng nội truy cập vào trang web zalo bằng AppID. 2. Sơ đồ mạng, tình huống cấu hình và các bước thực hiện. 2.1 Sơ đồ mạng 2.2 Giải thích sơ đồ mạng. Như sơ đồ, thiết bị tường…

1 2 3 14