• Show More Brands
Home / Articles Posted by John

All posts by John

Sophos XDR: Hướng dẫn query theo file type trên Endpoint với Live Discover.

1.Overview Live Discover là một tính năng cho phép quản trị viên có được khả năng lấy các thông tin của Endpoint trong hệ thống mạng. Nó cho phép truy cập trực tiếp vào một thiết bị để hiểu trạng thái chạy hiện tại và hoạt động lịch sử của nó. Live Discover dựa trên…

Sophos XDR: Hướng dẫn query Device Activity trên Endpoint với Live Discover.

1.Overview. Live Discover là một tính năng cho phép quản trị viên có được khả năng lấy các thông tin của Endpoint trong hệ thống mạng. Nó cho phép truy cập trực tiếp vào một thiết bị để hiểu trạng thái chạy hiện tại và hoạt động lịch sử của nó. Live Discover dựa trên…

Sophos Central Endpoint: Hướng dẫn troubleshoot các vấn đề về kết nối khi sử dụng Live Response.

1.Overview. Live Response là một công cụ khắc phục sự cố và săn tìm mối đe dọa được tích hợp trên Sophos Central. Nó cho phép các central administrators kết nối với các thiết bị endpoint và máy chủ do Sophos quản lý thông qua một phiên CMD terminal nâng cao và an toàn. Phiên được…

Sophos Firewall: Hướng dẫn fix lỗi khi Home LAN Network trùng với Corporate LAN network khi sử dụng Sophos Connect Client.

1.Overview Giả sử người dùng được kết nối với mạng LAN của công ty thông qua Sophos Connect Client. User home network range là “192.168.10.0/24” và mạng LAN công ty cũng đang sử dụng là “ 192.168.10.0/24 ”. Vì vậy, nếu người dùng kết nối VPN qua Sophos connect Client khi ping bất kỳ địa…

Sophos Firewall: Hướng dẫn cấu hình cho phép Users SSL VPN Remote Access kết nối với IPSec Site to site VPN.

1.Overview SSL VPN Remote Access với IPsec Site to Site VPN đều là những tính năng cho phép kết nối user ở nhiều site hoặc không có mặt trong mạng nội bộ có thể kết nối truy cập vào tài nguyên của hệ thống. 2. Network Diagram Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các…

Sophos Firewall: Các yêu cầu cấu hình thường gặp với SD WAN Policy Routing

1.Overview Sử dụng SD WAN policy routing, bạn có thể định tuyến lưu lượng dựa trên các chính sách mà bạn xác định. Bạn có thể định tuyến lưu lượng truy cập qua nhiều gateway khác nhau dựa trên dịch vụ và ứng dụng bạn đang sử dụng, cũng có thể định cấu hình SD…

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình DDNS để truy cập từ xa Checkpoint Firewall.

1.Overview. Dynamic DNS (DDNS) là dịch vụ tự động kiểm tra địa chỉ IP được cập nhật cho website, máy chủ hoặc ứng dụng. Mặc dù DDNS thường được kết hợp với việc sử dụng tại nhà, nhưng DDNS cũng được triển khai bởi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có IP tĩnh….

Checkpoint Firewall: Hướng dẫn cấu hình đồng bộ User từ AD (Active Directory) lên Checkpoint Firewall.

1.Overview. Với tính năng User Awareness bạn có thể cấu hình để xác định các nguồn nhằm lấy danh tính người dùng, cho mục đích ghi log và cấu hình. User Awareness sẽ giúp hiển thị log dựa trên người dùng thay vì dựa trên địa chỉ IP và thực thi kiểm soát truy cập…

1 2 3 26